Aktiviteter

(legg inn en oversikt over aktiviteter)

(Den enkelte aktivitet kan så legges i undermenyer her som klubben selv må bestemme)

 

(Dette er foreløpig bare en anvisning for hvordan sidene kan utformes. Overskriften her i teksten bør lages i Overskrift 3 (se ruta Avsnitt der størrelse kan velges. Forøvrig virker det meste som i Word – se verktøylinjene).