Kiwanis Club Moss Jalund

Nytt styre i Kiwanis Club Moss Jalund for 2016-2017

President                               Merethe Olsen
Forrige president                   Gerd Ødegaard
Neste president                     Torunn Tjernsli
Kasserer                                Tove Lisbeth Hansen
Sekretær                                Else Marit Johansen